Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Sp. z o.o. zostało założone w kwietniu 1989 roku. W krótkim czasie  spółka, wysiłkiem wszystkich pracowników, stała się liderem w sektorze usługowym. W początkowej fazie rozwoju, swoje usługi koncentrowaliśmy w branży ochrony osób i mienia oraz utrzymania czystości.

Długoletnie doświadczenie oraz stawiane nam przez Naszych Partnerów stale rosnące wymagania, pozwoliły na stworzenie dobrze funkcjonującej organizacji.  Koncentracja naszych wysiłków na jakości świadczonych usług oraz zaspakajaniu potrzeb rynku, pozwoliła nam na wypracowanie profesjonalnych standardów funkcjonowania.

 

siedziba